توزیع رایگان

هرگونه کسب درآمد و یا چاپ تجاری محتویات سی دی همراه این کتابچه ممنوع می باشد.

استفاده کنندة گرامی

با سلام در نام عیسی مسیح، بسیار خرسندیم که همراه با ترجمة جدید کتاب‌مقدّس به فارسی (ترجمة مژده) می‌توانیم کتاب‌مقدّس الکترونیک را نیز به رایگان در اختیار همگان قرار دهیم. این سی دی محصولی است از خدمات داوطلبانة جمع زیادی از متخصصان که داوطلبانه وقت و امکانات خود را در تارنمای www.crosswire.org منسجم نمودند تا به این مجموعة گرانبها، ترجمه‌های فارسی کتاب‌مقدّس را نیز بیفزایند. انجمن‌های متّحد کتاب‌مقدّس نیز با در اختیار قرار دادن رایگان متن ترجمة جدید کتاب‌مقدّس سهم خود در این راستا را ایفا نمود. اکنون بسیار خرسندیم که این نرم‌افزار با تمام امکانات آن و نیز سایر امکانات جانبی از طریق تارنمای فوق به رایگان در دسترس همگان قرار دارد.

با استفاده از این نرم‌افزار شما می‌توانید آیه و یا گروهی از آیات کتاب‌مقدّس را جستجو نموده، سپس آن را بصورت متن (text) در سایر برنامه‌های کامپیوتر خود کپی نمایید. با این روش شما به آسانی می‌توانید سایز کلمات را کوچک یا بزرگ نموده و یا دلخواه رنگ کنید. همچنین این برنامه امکانات فراوان دیگری را نیز در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد، بعنوان نمونه دسترسی به فرهنگ‌ها، کشف‌الآیات‌های گوناگون، نقشه‌های کتاب‌مقدّس و نیز مقایسة چند ترجمه با یکدیگر، از قبیل انگلیسی، عبری، یونانی و غیره.

در اینجا بسیار بجاست که از زحمات کلیة داوطلبان این پروژه، به ویژه برادر گرامی‌مان جناب آقای دکتر پیتر فن کاهن در کلیسای ایرانیان گلاسکو (اسکاتلند) که مدیریت این پروژة فارسی را پذیرا شدند، سپاسگزاری نماییم. لطفاً توجه داشته باشید همانگونه که این نرم‌افزار رایگان در اختیار شما قرار گرفته است، همچنین آن را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهید. چاپ هر نوشتاری اعم از کتاب، کتابچه و امثال اینها که بیش از پانصد (۵۰۰) آیه را در بر داشته باشد و نیز چاپ نقشه‌های موجود در این نرم‌افزار بدون اجازة، انجمن‌های متّحد کتاب‌مقدّس ممنوع بوده و نیاز به مجوّز رسمی از ناشر آن دارد.

پس از قرار دادن سی دی همراه این کتابچه در کامپیوترتان، برنامه بصورت اتوماتیک اجرا خواهد شد. کاربری برنامه بسیار ساده بوده و اطلاعات بیشتر در صفحات آتی به زبان انگلیسی درج شده‌اند. برای کسب هرگونه اطّلاعات بیشتر و نیز دریافت سایر ترجمه‌ها و منابع موجود در این زمینه لطفاً به تارنمای www.crosswire.org مراجعه فرمایید.

با احترام و دعای برکت خواهر شما در مسیح ناهید سپهری خواجه‌پور اکتبر 2007

Add Bible and Reference Books

Click "Tools" --> "Books" Click "Download from CrossWire" tab Click "Update Available Books" Click on the folder for the category you want Click on the folder for the language you want Click on the book you want Click "Install" Set Default Bible and References Click "Tools" --> "Options" Click "Bibles" in the left sidebar Use the Dropdown lists to select a default Bible, and Greek and Hebrew reference materials

Select (Lookup) a Bible Passage

There are 2 ways to achieve this: Click in the Show Passage area (or press ALT+W) Type the passage you wish to see and the press return (or click Go). Bible Desktop is quite good at working out what you want. So long as you don't use Roman numerals it will probably get it right. Or if you prefer to do things in a more graphical way: Click the "Select" button Click the book you want (Click "Add" to view the whole book) Click the chapter(s) you want (Click "Add" to view the whole chapter) Click the verse(s) you want Click "Add" Click "OK"

Search for exact Word

Enter your search term in the Search area Optionally you can set search restrictions (i.e., to search for a word in the New Testament, set this to "Mat-Rev".) Click "Go" The found verses appear in the passage lookup area and are displayed below. You can edit the passages displayed by editing the "View" text area or by clicking on the Select button.

Finds term1 within 1 or 5 verses of term2

Enter your search term using 'term1' ~1, 'term2' (~5 is the alternative) Set the search restrictions (i.e., to search on "neighbor" only in the New Testament, set this to "Mat-Rev") Click "Go" Example: Aaron ~5, Moses

Find a verse that you can remember partially

Enter as much of the verse as you know Set the search restrictions (i.e., to search on "neighbor" only in the New Testament, set this to "Mat-Rev") Click "Go"

Save Search Results

Click the "Save" icon (or "File" --> "Save") Enter a file name Click "Save"

Open a Saved Search

Click the "File Open" icon (or "File" --> "Open") Choose the file Click "Open"

Copy Text to Another Application (Text editor or office document)

Highlight the text with the mouse, as normal Use either the Copy icon on the tool bar or [Ctrl+C] In the other application use the Paste icon or [Ctrl+V]